Yeni ?kan Kitaplar
    
zgr Umut Ho?af?
Mitra Yay?nlar? bnyesinde evirmenlik yapan zgr Umut Ho?af?, mzik alan?nda da iddial? al??malar yrtyor.

Yak?n zaman nce ilk klibi yay?nlanan arkada??m?za, Mitra Yay?nlar? olarak biz de al??malar?nda destek veriyor ve ba?ar?lar diliyoruz.
?ark?y? izlemek iin t?klay?n

KUANTUM NIETZSCHE

"...Evren, zerinde galaksilerden yap?lm?? zarlar?n sonsuz bir hareket iinde birbirine arpt???, yuvarland???, ak?nt?lar olu?turdu?u, baz?lar?n?n kaotik baz?lar?n?n ise dzenli olarak kabul etti?i, ?ansa ba?l? rntler iinde ve de?i?ik biimlerde birbirlerini etkiledi?i, byk ve bklm? bir oyun masas?d?r.

Bilim adamlar?, filozoflar, peygamberler ve sokak serserileri, bazen bu ak?? iine ellerini sokup kendi yollar?nda yuvarlanmakta olan bir avu zar? yakalar ve avular?n? masan?n uhas? zerine ?aplatarak mevcut yarg?lar?m?z ile incelememiz iin bu zarlar? nmze koyarlar; aynen Montanal? bir kovboyun ikisine bahse girip att??? be? zar?n hepsinin alt? gelmesini beklemesi gibi. Sonra da say?lar? okurlar; iki tane sekiz, iki tane alt? ve tane de drt gelmi?tir. Zarlar?n zerinden okuduklar? bu rakamlara "veri" derler ama bu veriyi ortaya ?karan ?ey, zarlar?n yuvarlanmas?n? kesen ve bylece de zarlar?n do?as?na ayk?r? gelerek hataya neden olan ak??a yapt?klar? kendi mdahaleleridir ve kendi yaratt?klar? bu hatal? verilerden evrenin do?as? zerine bir sonu ?karmaya al???rlar. Ard?ndan i?in iine bu zarlar aras?nda, parac?klar aras?nda, bu durmak bilmez enerji merkezleri ve ak?nt?lar aras?nda e?itli neden, birliktelik, mekan ve ili?ki trlerini dahil ederler.

Oysa, ak??? sekteye u?ratan ve gereklik zerine ahkam kesen bu bilim adamlar?, filozoflar ve serserilerin kendileri de zar ak?nt?lar?nda yuvarlanmakta olan birer zardan ya da zar kmelerinden ibarettirler. Kendi yaratt?klar? kurmacalar ve yalanlar da, biraz sa?duyuyla, biraz alakgnllkle, biraz da mutlulukla ve bu ontolojiyi ve bu parac?klar?n "k?smi do?rular?n?" bir ahlak ad?yla yeniden tan?mlamamaya gsterilen korkun bir zen ile bizim kullanmam?z gereken zorunlu kurmacalard?r. Tanr?, gerekten de evren ile zar oynamaktad?r ve ister kazans?n ister kaybetsin, O'nun paras? ve zaman? boldur..."
 
Elinizde tuttu?unuz kitap; byk patlamadan bu yana meydana gelen uzay, gezegenler, dnya ve do?aya kadar uzanan olu?umu ve bu olu?umdan meydana gelen insan?n bir nevi varolu? hikayesini anlatmaktad?r. Yazar bu durumu kuantum fizi?ini merkez alarak Nietzsche'nin felsefesinin ????? alt?nda ifade etmeye al??m??t?r.

Varolu?umuzu gerekten tek tanr?l? dinlerde anlat?ld??? gibi Adem ve Havva'ya m? borluyuz, yoksa evrenin ve do?an?n biraraya getirdi?i sonsuz ihtimallerin yans?mas?ndan meydana gelen milyonlarca trden biri miyiz?
       
       
K?TABIN ADI   : KUANTUM NIETZSCHE
K?TABIN YAZARI   : WILLIAM PLANK    
SAYFA SAYISI   : 480          
F?YATI   : 25.00 TL          
K?TABIN BOYUTU   : 13.5 x 21          
ISBN   : 978-605-5752-25-5 / 9786055752255