Yeni ?kan Kitaplar
    
zgr Umut Ho?af?
Mitra Yay?nlar? bnyesinde evirmenlik yapan zgr Umut Ho?af?, mzik alan?nda da iddial? al??malar yrtyor.

Yak?n zaman nce ilk klibi yay?nlanan arkada??m?za, Mitra Yay?nlar? olarak biz de al??malar?nda destek veriyor ve ba?ar?lar diliyoruz.
?ark?y? izlemek iin t?klay?n

SAVA? SANATI

inli Filozof Sun Tzu'nun eseri olan Sava? Sanat? gnmzden 2500 y?l nce yaz?lm?? bir klasiktir. Drt yze yak?n sava? stratejisinden olu?an kitap, temel olarak zaferin sava?s?z kazan?lmas? amac?na ynelik olarak haz?rlanm??t?r. Sava? liderleri d???nda politika ve ekonomi alan?nda da liderlere rehber olma niteli?i ta??yan kitap, gnmz at??ma ve politik eki?melerine de ???k tutacak niteliktedir.

Basit fakat derinlikli anlat?m?yla tarihin szgecinden geerek gnmze ula?an Sava? Sanat? eseri 13 blmde toplanm?? sava? stratejileriyle okuyucuyu farkl? dnyalara gtren bir ba?yap?tt?r.


 
K?TABIN ADI   : SAVA? SANATI    
K?TABIN YAZARI   : SUN TZU          
EV?REN   :          
SAYFA SAYISI   : 304          
F?YATI   : 9.90 TL          
K?TABIN BOYUTU   : 10.5 x 17          
ISBN   : 978-605-5752-21-7 / 9786055752217