Yeni ?kan Kitaplar
    
zgr Umut Ho?af?
Mitra Yay?nlar? bnyesinde evirmenlik yapan zgr Umut Ho?af?, mzik alan?nda da iddial? al??malar yrtyor.

Yak?n zaman nce ilk klibi yay?nlanan arkada??m?za, Mitra Yay?nlar? olarak biz de al??malar?nda destek veriyor ve ba?ar?lar diliyoruz.
?ark?y? izlemek iin t?klay?n

TANRININ KUTSAL ANATOM?S?

Alt?n ?afak Hermetik Cemiyeti yesi ve Aleister Crovvleyin majikal o?lu Frater Achad nam-? di?er Charles Stansfield Jones'in, Hermetik gelene?in nde gelen isimlerinden olarak kendi a??n? bir hayli a?an bu kitab?, gnmzde de Kabala konusundaki al??malara ???k tutacak nitelikte. Tanr?n?n evreni ve insan? kendi suretinde yaratt??? d?ncesini Hermetik Kabala anlay??? iinde tekrar yorumlayan bu yap?t, ?nsan ve Ya?am A?ac?n? ayn? dzlem iinde ele al?yor. Buna gre, ?nsan Yarat?c?n?n on grn?nden (SefirotJ ibaret ve evrenin ya?ayan bir kopyas? oldu?undan, evren iindeki birli?in ve i?leyen btnl?n de bir semboldr. Bu say?sal, szel ve geometrik sembolizmin ?????nda, Ya?am A?ac?'n?n pek ok formlayonuna yer veren eser, bizleri s?n?rs?z boyutlara ula?an yarat?l?? dzeninden yola ?kar?p Sefirotlar?n gizemli labirentlerinden geirerek mikrokozmos ve makrokozmos aras?nda ufuk a?c? bir yolculu?a ?kar?yor.

"...tezahr eden evrenin HAR?C? (yani d???) Nuit'in Sonsuz Bedeni'dir. Her ?eyin MERKEZ?NDE, Sonsuzca Kk ve yay?lmam?? Hayat z ya da Hadit bulunur. Nuit'in Hadit'e do?ru bzlmesi ve Hadit'in Nuit ierisinde geni?lemesi daimi glerdir. Sonlu Evren ya da Ra-Hoor-Khuit, Hep-dirilen O?ul, her zaman iin tam Sonsuzca Byk ve Sonsuzca Kk Aras?nda yer alan Durmaks?z?n Geni?leyen ember taraf?ndan s?n?rlan?r."

"?nsanda hem sonlu hem de sonsuz btn bu olas?l?klar? grrz. Varl???n?n gerek merkezi, temsilcisi Saf Tinsel I????n minik bir k?v?lc?m? olan Hadit'tir. Zihinsel Bedeninin zde?i ise ancak Evrenin Ba?lar?yla s?n?rl?d?r ve bunlar sonsuzlu?a do?ru geri ekilirler."

 
K?TABIN ADI   : TANRININ KUTSAL ANATOM?S?    
K?TABIN YAZARI   : FRATER ACHAD (Charles Stan Jones)      
EV?REN   : ZGR UMUT HO?AFI     
SAYFA SAYISI   :  134          
F?YATI   : 12.50 TL          
K?TABIN BOYUTU   : 13.5 x 19.5          
ISBN   : 978-605-5752-17-0 / 9786055752170